به وب سایت رسمی گیلدا پژوهان سبز خوش آمدید.

محصولات شرکت

خدمات شرکت

انتقال دانش فنی به شرکتها و یا سرمایه گذاران مختلف در زمینه مواد شیمیایی تولیده شده توسط شرکت گیلدا پژوهان سبز

مشاوره و راهنمایی در جهت تولید و تدوین دانش فنی مواد شیمیایی خاص

درباره ما

این شرکت با هدف تولید و تدوین دانش فنی مواد شیمیایی خاص (شامل تمامی مواد شیمیایی، کاتالیست ها، دارویی و شوینده های سبز) در سال 1397/4/6 تاسیس گردیده است و تا کنون نسبت به تدوین دانش فنی محصولات اپی کلروهیدرین، دی کلروهیدرین، منگنز(II)سولفات، گوانیدینیوم تیوسیانات و 2-سیانو گوانیدین اقدام نموده است. این محصولات از اهمیت بسیار بالایی در صنایع شیمیایی (اعم از چسب و پلیمر) و کشاورزی برخوردارند. شرکت آمادگی خویش را جهت انتقال دانش فنی به شرکتها و یا سرمایه گذاران مختلف در زمینه مواد شیمیایی فوق اعلام می نماید. همچنین شرکت گیلدا پژوهان سبز آمادگی مشاوره، راهنمایی در جهت تولید و تدوین دانش فنی مواد شیمیایی خاص را داراست. متقاضیان می توانند درخواست خویش را از بخش ارتباط با ما برای شرکت ارسال نمایند.

دکتر حسین عشقی

مدیر عامل