آدرس

مشهد. خیابان وکیل آباد. میدان آزادی. دانشگاه فردوسی مشهد. مرکز رشد شماره 4 دانشگاه فردوسی.

کدپستی: 9177948974

شماره تماس

6703 524 915 (98+)

1532 141 937 (98+)

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه

8 الی 14

16 الی 20